Numerologie Dany Pokové
   Úvod
Článek otisknutý v Plzeňském deníku


1) Co Vás přivedlo k numerologii? Vybavíte si konkrétní okamžik nebo situaci, která odstartovala Váš zájem o tuto vědu?
To si pamatuji naprosto přesně. Mám kamarádku psycholožku a ta mi jednou vyprávěla, že byla na moc zajímavé přednášce v rámci studia psychologie. Ta přednáška byla o numerologii. Úplně poprve jsem slyšela tento termín – numerologie. A protože mám ekonomické vzdělání, zdálo se mi to pro mé pragmatické smýšlení docela „přijatelné“. Nauka o číslech a prý to neuvěřitelně sedí. Zkusila jsem si to na sobě a svých nejbližších a tím to všechno začalo….

2) Jaký je význam čísel v našem životě a která jsou nejdůležitější?
Čísla nás po celý život obklopují a pro každého je velmi důležité porozumět jejich významu. Každý je dnes součástí seznamů a katalogů, ve kterých existujeme v číselné podobě, například jako součást počítačových databází či jako součást počítačové internetové sítě.
Nedá se říci, která čísla jsou nejdůležitější, ale vlastně vše se většinou odvíjí od našeho data narození. V některých databázích stačí rok narození, jindy je nutné celé datum narození. Také den narození o člověku hodně napoví.

3) Co všechno nám mohou čísla o nás samých říci?
V den, kdy jsme se narodili, jsme získali energii, sílu či vibraci, která nás bude provázet celý život. Každé číslo má v sobě skrytý význam, který se vztahuje ke smyslu našeho života. Po opravdu podrobném rozboru vašeho data narození, získáte přehled vašich pozitivních i negativních vlastností. Je třeba si však uvědomit, jak důležitý je tvořivý přístup k poznatkům, které numerologickým rozborem získáme, abychom dokázali rozvíjet své dané pozitivní vlastnosti a k dobrému usměrnit vlastnosti negativní, abychom pochopili smysl svého životního úkolu, a tak uměli ovlivnit svůj osud. Dobrý numerolog vám i sestaví průřez vašimi devítiletými realizačními cykly. To znamená, že se podrobně dozvíte, co si v uvedených letech budete řešit a čím se pravděpodobně budete zabývat.

4) Věříte tomu, že skrze čísla je napsaná naše budoucnost nebo nám poskytují jen jakousi linku, kterou můžeme nebo nemusíme následovat?
Tak na to mám jasnou a srozumitelnou odpověď. Skrze čísla není napsaná naše budoucnost. Čísla nám mohou vysvětlit, proč se nám v daném okamžiku dějí takové i jiné věci. Mohou nás upozornit na to, co asi budeme v určitých letech řešit, ale jak se k tomu postavíme, to už je jen a pouze na nás. Každý si o svém osudu může rozhodnout sám. Je to také o vibracích, a o tom, že podle toho, jak přemýšlíme, tak se nám děje. Někteří ale mají tak „náročná“ čísla, že jen stěží mohou svoje problémy zvládnout. Pokud máme v životě problémy (zdravotní, vztahové, pracovní ..), je to z velké části tím, že nežijeme v souladu s vibracemi svých čísel. Ale i to se dá s numerologem rozebrat….potřebujeme jen nasměrovat a pochopit.

5) Jak probíhá numerologický rozbor? Co je k němu potřeba? Je potřeba osobní rozhovor?
Klient mně sdělí den, měsíc a rok narození a já to písemně připravím do tzv. numerologického rozboru. Většinou je to kolem deseti až patnácti stránek. Rozhodně preferuji osobní předání, protože většinou ještě celou hodinu si nad rozborem s klientem povídám.

6) Na co se vás nejčastěji zájemci o numerologický rozbor ptají? Co převažuje, starost o druhé, partnerské vztahy, peníze…?
Určitě na prvním místě jsou partnerské vztahy. Nejčastěji dostávám otázky typu: Už mně skončí období neúspěchu? Bude se mi dařit lépe? Kdy už konečně budu šťastný?

7) Chodí za Vámi s otázkami spíše ženy nebo muži? Co řeší ženy a muži nejčastěji?
Převažují jednoznačně ženy. Anebo si ženy nechají udělat rozbor na partnera a pak ho pošlou za mnou, abych to s ním rozebrala. Nejčastěji se řeší partnerské vztahy a pak také nejvhodnější doba pro začátek podnikání apod. Někteří tuší, že také jejich zdraví je závislé na tom, jak poslouchají své podvědomí, jak dovedou „žít“ podle vibrací svých čísel.

8) Nechala jste si někdy Vy sama sestavit například horoskop od astrologa nebo vyložit u kartářky?
Co se týká astrologie, já sama se už delší dobu také o ni zajímám ( je to vše propojené a souvisí to s numerologií, naše učitelka numerologie byla i astroložka a tak mě k tomu přivedla)a tak jsem si horoskop udělala sama. A samozřejmě, že i vykládám taroty (i zde jsou čísla tarotových karet se stejnými vlastnostmi jako čísla v numerologii ), ale jak výklad karet, tak astrologii si zatím dělám jen pro sebe a své nejbližší. Také mohu potvrdit, že to neuvěřitelně vychází a že mně karty odpoví vždy přesně na to, co potřebuji vyřešit. Někdy si o odpověď na mé otázky řeknu kyvadélku. Jednou, asi před čtyřmi roky jsem šla ke kartářce, abych se podívala, jak to dělá „konkurence“. Ona paní měla úspěchy u žen, kterým vykládala,( říkaly, jak její výklady sedí a vše se podle jejích výkladů stalo). Byla jsem moc zvědavá a už jsem se nemohla dočkat. Řešila jsem si tehdy dost náročnou životní situaci a i když jsem věděla, jak si musím věci zařídit, čekala jsem, co se dozvím od karet v rukou někoho jiného. A ke svému zděšení jsem od kartářky slyšela samé katastrofické předpovědi, ani kousek naděje do budoucnosti. A tak jsem odcházela po hodině s tím, že si vždycky musíme ze své svízelné situace pomoci sami, že je to jen na nás, jaký chceme žít život a zda se rozhodneme b ý t š ť a s t n í. A mimochodem, nevyplnilo se z těch hrozivých předpovědí vůbec nic. Tím nechci říct, že ona kartářka byla špatná, ale že já jsem nepodlehla předpovědi, ale naopak mně předpověď „nakopla“ k tomu, že jsem vše udělala pro to, abych „nedopadla“ podle toho, co karty naznačily.

9) Jaký bude rok 2010 z numerologického pohledu?
Rok 2010 je rokem příjemných příležitostí. Je to rok vhodný k rozvíjení vztahů, k navazování nových přátelství. Budeme cítit hodně energie. Je to rok nového podnikání, ale i období oddechové, vše nám půjde nějak samo. Komunikace v tomto roce nabývá na důležitosti. Zde ale musím podotknout, že každý bude mít v roce 2010 ještě svou osobní roční vibraci. Ta se dá vypočítat z data narození a člověk díky tomuto upřesnění dostane odpověď na spoustu otázek. Jistě je z toho patrné, že tedy každý bude rok 2010 prožívat přeci jen jinak, ale celkově to bude pro každého rok odpočinkový.

10) Co je nejtěžší se na numerologii naučit? A jak dlouho to trvalo Vám a kdo byl první na kom jste si své znalosti vyzkoušela v praxi?
V numerologii je to vlastně jako při zvládání cizího jazyku. Učíme se slovíčka, pravopis a to se dá „ nabiflovat“, ale mluvit a konverzovat a hlavně přemýšlet v cizím jazyku je nesmírně těžké a jsou lidé, kteří se to nikdy nenaučí.
A něco obdobného je i při výuce numerologie. Naučit se vše o číslech a jejich vlastnostech ještě není tak nesnadné. Nakonec to najdeme v každé učebnici nebo v našich poznámkách, ale pochopit nad každým rozborem, kdo to sedí před vámi, co si vzal ze svých čísel, zda využívá hlavně to pozitivní nebo bojuje s negativními vlivy vibrací, to je pravý úkol numerologa. Pochopit člověka před sebou a pomoci mu, aby využíval všech svých předností a naučil se využívat i svých nedostatků….
Moje praxe samozřejmě začínala u svých nejbližších a blízkých přátel.

11) Jak často předpovídáte sama sobě?
V mých rozborech nenajdete předpovědi. Upozorňuji pouze na určitá období, ve kterých budete prožívat situace, které se budou více např. vztahovat k rodině, jindy budete řešit hlavně sebe, v dalším období nás může potkat nemoc nebo to bude období nových začátků. Já se podle mých výpočtů řídím a hlavně se je snažím využít vždy právě k tomu, na co se to které období nejvíce hodí. Např., když jsem byla v roce jedna, využila jsem ho k tomu, že jsem začala hubnout, změnila jsem přístup k život, odešla jsem z nevyhovujícího zaměstnání. Byly to samé změny a právě v této vibraci se nejlépe uskutečňovaly a cítila jsem se báječně. Nechala jsem se vlastně nést na správných vibracích a moc mně to pomohlo. Zdravotně po psychické i fyzické stránce. Zhubla jsem 24 kilo, zbavila jsem se natrvalo astma, úplně jsem si vyléčila vysoký tlak, na který jsem brala dlouhodobě léky. A v neposlední řadě jsem začala vypadat o dost lépe, než před „změnou“. To proto, že tak jak se cítíme,tak také vypadáme.

12) Chodí za Vámi například rodiče, aby se zeptali na numerologickou předpověď pro své děti? Co je v takovém případě zajímá nejvíce?
Ano, chodí za mnou hlavně maminky. Je stále více mladých lidí, kteří už berou jako samozřejmost, že rozborem data narození mohou také pomoci svým dětem. Jde hlavně o to, jak s nimi zacházet, jak je pochopit. Spousta malých dětí v současnosti je hyperaktivních a učitelé hlavně na prvním stupni potvrzují, že jsou děti „jaksi jiné“, než byly před lety. Mám v kurzu jednu paní učitelku, která už učí 25 let a té právě numerologie velice pomáhá v její práci.

13) Vybavíte si nějaký konkrétní zajímavý příběh související s numerologií? Například nějaká opravdu vydařená předpověď……
Je jich hodně. Jsou to vlastně taková potvrzení většinou toho, co klientům říkám…Například vidím, že v období třicátých narozenin u jednoho klienta se změnila u něho vibrace na jedničku a sedící človíček přede mnou se začal úplně projevovat jinak vzhledem ke svému okolí. Osamostatnil se, působil skoro sobecky, řešil sebe. Po tom, co mu to oznámím, mně okamžitě potvrdí, že přesně tak se v té době začal chovat, ale nevěděl, co se to s ním děje, že se najednou takhle změnil…Vše je o vibracích….! A tak, jak mohu z rozboru poznat minulost, tak vidím i budoucnost. Měla jsem také jednu klientku, která si nechala rozbor manžela. Měl tam asi čtyři dvojky v mřížce. A tak jsem hned v úvodu začala tím, jak že to paní s manželem zvládá, když ho popadne záchvat vzteku? „Jak to víte?“ opáčila. „Vidím to v jeho číslech“ zněla má odpověď. A ona mi potvrdila, že když naposledy rozdupal mobil, že se s ním už chtěla nechat rozvést. Také přiznávala, že už v mládí, když spolu chodili, jeho rodiče přiznávali, že ta rozbitá židle je jeho dílo a také sklo ve dveřích už párkrát nevydrželo jeho záchvat vzteku. Tento muž měl moc jedné energie a nevěděl jak konstruktivně se jí zbavit. A i nad tím se s klientem bavíme a hledáme řešení.

14) A teď otázka, kterou nejraději slyším a nebo bych chtěla slyšet od svých klientů:
Jak je možné, že to všechno tak dokonale na mě sedí, že všechno do sebe tak zapadá?A k nápadu, co s numerologií jde předvádět ? Rozhodně bych nechtěla předpovídat budoucnost pro určitou skupinu lidí v časopise. Aby ta předpověď byla opravdu založená na numerologických výpočtech, musí znát odborník přesné datum narození a ještě si musí udělat velice podrobný rozbor. Je to složitější. Horoskopy na každý den pro určitá znamení jsou opravdu jen pro zasmání a pro zábavu. Někomu se ale přesto po jejich přečtení může něco z nich vyplnit. Ale to si samozřejmě nevědomky ovlivní on sám.
Co ale mohu s klidným svědomím napsat a pod to se i podepsat, je předpověď podle osobních ročních vibrací. Je ale nutná spolupráce každého člověka, protože si musí svůj osobní rok vypočítat sám podle svého data narození. Samozřejmě i to bude jen orientační, protože jinak bude prožívat rok jedna životní jednička a dost odlišně tento rok uchopí životní sedmička. Ale určitě budou ovlivněna obě životní čísla podobnými událostmi neboli vibracemi.
Snažím se v krátkosti vysvětlit, ale nějak mi to nejde a zjišťuji, že numerologie je opravdu složitější, než aby se dalo vše napsat do jednoho článku.
Ale Vy si s tím snad poradíte.


Numerologická předpověď na rok 2010 podle osobních ročních vibrací

Každý si podle svého data narození snadno vypočítá svoji osobní roční vibraci. Příklad: narození 27.2.1957, pro rok 2010 je osobní roční vibrace tohoto člověka : 5
Výpočet: 27. 2. 2010 = 2 + 7 + 2 + 2 + 0 + 1 + 0 = 14 = 1 + 4 = 5 (tj. den + měsíc + aktuální rok)


Každý z nás prochází neustále opakujícími se cykly, které se vždy po devíti letech opakují. Takže jsme ovlivňováni vibrací jednoho čísla vždy celý rok. Tyto vibrace začínají rokem narození, kdy se nacházíme v roce jedna. Pak následuje vibrace dvojky a pak dalšího čísla a tak se to mění až do roku devět. Potom následuje zase rok jedna a tak celý život stále dokola…..
Celých těch devět let se ale ještě nacházíme pod určitým realizačním cyklem jiného čísla a tak prožíváme „svou jedničku“ jinak, než kdokoliv, kdo se narodil ve stejném roce.
Je to složité, a proto se těžko dá do časopisu napsat jasná předpověď pro každého, která by byla šitá na míru. Všechny předpovědi, které jsou dělané pro širší skupinu lidí, jsou jen přibližné. Nicméně i tato přibližná předpověď bývá přesto dost přesná.

Osobní roční vibrace čísla 1

Čekají nás nové začátky. Velmi důležitý rok, uskutečňování nových nápadů a aktivit. Je to kladný krok kupředu, potřebujeme pevnou vůli a vytrvalost. V tomto období se mění zaměstnání, bydliště, partneři i názory.

Osobní roční vibrace čísla 2

Tento rok vytváří podmínky pro konflikt. Je nutno zachovat diplomatické jednání ve všech směrech. Zde se vyplatí využívat více cit. Na prvním místě se budou řešit vztahové záležitosti. Často se setkáváme v tomto roce se svými životními láskami a vznikají trvalé svazky. Člověk vyzařuje určité fluidum, na které vábí opačné pohlaví.

Osobní roční vibrace čísla 3

Rok nových zážitků a kontaktů. Více porozumění s okolím. Většina činností v tomto roce započatá je završena úspěchem. Zvýšení sebedůvěry. Poměrně oddechový a příjemný rok, více volného času. Vhodný rok pro odstartování své umělecké činnosti. Dořeší se většinou i vleklé problémy.

Osobní roční vibrace čísla 4

V tomto roce nás to nutí pokračovat v započatém a vede nás to trpělivě k cíli. Co je započato bude mít v budoucnosti trvalou hodnotu. Citové záležitosti jsou potlačeny. Tento rok způsobuje často omezení a materiální obtíže, je to velice náročný rok.

Osobní roční vibrace čísla 5

Bude převládat pocit svobody. Snaha po nových aktivitách a nutnost jich umět využít. Nečekané životní situace a nové šance. V zaměstnání mohou nastat změny. V citové oblasti snaha po větší nezávislosti, přínosná setkání, možná změna životního stylu. Možnost nevěry.

Osobní roční vibrace čísla 6

V tomto roce první místo zaujme domov a práce, člověk často dělá rozhodnutí týkající se domova. Citový život je v popředí. Možné setkání s partnerem na celý život. Narození dítěte, sňatek, zasnoubení, ale také rozvody. Rok zachování harmonie. Možné rodinné napětí a menší problémy.

Osobní roční vibrace čísla 7

V tomto roce je nutné zbrzdit svoje aktivity. Nedělat nic silou. Je to rok, ve kterém e větší riziko onemocnění, nepříjemností a nečekaných událostí. Důležité je, umět se pozastavit, přemýšlet, meditovat. Udržet si vnitřní klid a pohodu. Dobrý rok pro duševní a intelektuální práci.

Osobní roční vibrace čísla 8

Často je to rok úspěšnosti, dosažení se ale neobejde bez boje. Nutnost rychlého rozhodování. Zvýšení příjmu a zlepšení postavení v zaměstnání. Častěji sklon k impulzivitě. Pozor na partnerské vztahy, možná žárlivost a závist. Dokonce mohou být i spory se zákonem. Opatrný postup se týká majetku, možné ztráty.

Osobní roční vibrace čísla 9

Je to rok bilancování nad svým životem a příprava na nový devítiletý cyklus. Člověk hodnotí svůj život zpětně, přemýšlí o sobě. V tomto roce je nutné uzavřít vše, co je rozpracované z minula. Často nás potkávají nečekané změny, se kterými jsme většinou nepočítali. Je to období napjatých vztahových událostí, které se týkají citů.Další články:

  Co to je numerologie
  I takhle Vám může pomoci numerologie
  Článek v Rozhledech na jaře 2011

  PŘEDNÁŠKA

  Pythagorejské dědictví
  Masky, které nosíme
  Tajemství poznání
  Tvoření myšlenkou
  William James
  Barvy a jejich vlastnosti
  Milenium 1000
  Milenium 2000
  Sex a láska
  Lidé 8 a 4
  Práce s láskou a mystika peněz
  Živý vesmír v nás - DNA