Úvod


K U R Z Y    Z Á K L A D Ů    N U M E R O L O G I E    -    VI. ročníkTermín:  září 2012 - červen 2013, 1x v měsíci v sobotu od 10,00 do 13,00 nebo 1x měsíčně ve všední den v podvečer (dle dohody).


Zaměření kurzu:  kurz se soustředí nejen na výklad a pochopení základních charakteristik čísel v numerologické tabulce, ale bude především prokládán různými příklady z praxe, num. rozbory slavných osobností, ale také v případě zájmu studentů jejich vlastními rozbory


Lektorka:  Dana Poková


Cena:  3.900,- na celý rok, při úhradě nejpozději v den zahájení kurzu (1.950,-Kč na půl roku)


Ženy na mateřské dovolené, studenti, invalidní důchodci a důchodci mají cenu 3.000,-Kč na rok.


PŘIHLÁŠKA


Emailem:  dancabilek@seznam.cz
Telefonicky:  604 349 011
Písemně:  Dana Poková, Dobrovského 149, 339 01 Klatovy