Numerologie Dany Pokové
   Úvod
Milénium 1000 - 2000

Číslo 1 má vliv na změnu tradičních pracovních metod a podporuje objevy a vynálezy. Jedná se o číslo nových příležitostí a začátků. Tři nuly v sobě mají silný potenciál chránit minulé milénium. V numerologii je tisíc shrnutím toho, co má přijít.


V minulém tisíciletí (především v jeho druhé polovině) lidstvo dosáhlo rychlého pokroku ve všech oblastech života – například v medicíně, vědě, průmyslové výrobě, v umění, komunikace a způsobu myšlení. Na konci milénia došlo k rychlému posunu ke spiritualitě a mysticismu. To znamená, že každý člověk týden co týden chodí do kostela či modlitebny. Spíše jde o způsob, jak se lidé cítí vzájemně duchovně propojeni.


Svět se doslova „scvrknul“ – stále více lidí cestuje, různé kultury se spojují, mísí a učí se od jiných životních stylů. Nemocemi, které se dříve vyskytovaly jenom v určitých zemích, trpí i mnoho cizinců díky otevřené síti komunikací – vlakům, autobusům, lodím a letadlům. Ale platí to i naopak – lidé s některými formami chřipky doslova „vybili“ izolované kmeny poté, co s nimi vstoupili do kontaktu, protože příslušníci těchto etnik neměli obranné látky. Titíž cestovatelé zase přenášejí nemoci dalekých domorodců zpět do svých zemí.


Pomineme-li nemoci, největším problémem tisíciletí je intolerance – etnická, politická a kulturní, včetně intolerance k sobě samým, k partnerům, dětem, přátelům i rodině. Pokud se lidé necítí v pohodě nebo nejsou tolerantní k jiným, způsobuje to třenice, hádky, nepokoje, dokonce i války. Avšak tato nepřátelství jsou součástí růstu, historie a evoluce.


V minulém tisíciletí se lidstvo příliš soustředilo na sobecký aspekt čísla 1. Tato izolace jednotlivce od kolektivu způsobila mnoho bolesti a trápení. Avšak dříve než se začneme zajímat o jiné a jejich potřeby, je zapotřebí poznat sebe jako jednotlivce.


Jednička ovlivňuje civilizaci. Tím, že se člověk naučil být sám, naučil se být sám sebou. Lidé získali samostatnost, což je také důvod, proč tolik zemí bojuje za svoje práva a nezávislost. Avšak evoluce znamená i to, že země či vesnice se mají spojit a hledat nezávislost jako celek.


Další články:

  Co to je numerologie
  I takhle Vám může pomoci numerologie
  Pythagorejské dědictví
  Masky, které nosíme
  Tajemství poznání
  Tvoření myšlenkou
  William James
  Barvy a jejich vlastnosti
  Milenium 1000
  Milenium 2000
  Sex a láska
  Lidé 8 a 4
  Práce s láskou a mystika peněz

  PŘEDNÁŠKA