Numerologie Dany Pokové
   Úvod
William James

William James – otec americké psychologie: „ Podvědomí v sobě skrývá síly, které hýbají světem.“ Dr. Joseph Murény: „Kladu vám důrazně na srdce, abyste o svých trápeních nehovořili ani je nepojmenovávali. Čím více pozornosti jim totiž věnujete a čím víc se jich bojíte, tím většího rozměru nabudou. Zacházejte tedy se sebou jako dobrý psycholog, to znamená jako chirurg operující lidského ducha: odstraňte rozhodným řezem veškeré negativní myšlení, tak, jako se odříznou suché větve na zdravém stromě. Pokud v životě stále pozorujete své utrpení a jeho příznaky, bráníte rozvinutí léčivé síly. Vzhledem k síle ducha, působící podle daných zákonů, se navíc mohou vaše představy snadno stát realitou. Přijde to, čeho se nejvíc bojíte. Naplňte proto svého ducha velkými pravdami života a kráčejte vpřed ve světě lásky.“


Další články:

  Co to je numerologie
  I takhle Vám může pomoci numerologie
  Pythagorejské dědictví
  Masky, které nosíme
  Tajemství poznání
  Tvoření myšlenkou
  William James
  Barvy a jejich vlastnosti
  Milenium 1000
  Milenium 2000
  Sex a láska
  Lidé 8 a 4
  Práce s láskou a mystika peněz

  PŘEDNÁŠKA