Úvod
Tajemství poznání
(převzato z článku „Moc podvědomí“ v Meduňce číslo 3/2007, napsal PhDr. Zdeněk Chmel)


Před časem jsem v Meduňce četl o metodě huna, která byla objevena u domorodých obyvatel Polynésie, ale pochází zřejmě buď ze starého Egypta nebo bájné země Mu. Huna v překladu znamená „Tajemství poznání“ a přiznám se, že jsem byl velice překvapen, jak velice souzní s výkladem Dr. Murphyho. Je to učení, které nám pomáhá poznat sami sebe a vnímat se jako součást celku. Je to léčivá cesta harmonie lásky a moci, které vedou k vnitřní svobodě. Když budeme hunu vykládat moderním jazykem, pak nám, podle ní, vesmír splní každé přání, pokud naše srdce je plné lásky. Jenom si musíme uvědomit svou vnitřní sílu a svobodně se rozhodnout. Porovnejme to také s vyjádřením Alberta Einsteina: „ Každý se rozhoduje sám za sebe, je-li vesmír přátelský, či nepřátelský. Když se rozhodneme, že je nepřátelský, používáme své síly, vědění a moc, abychom vyvinuli nástroje, s jejichž pomocí můžeme toto nepřátelství potírat….Když se rozhodneme, že je vesmír přátelský, využíváme své vědění, abychom vyvíjeli technologie, které učiní vesmír v celé jeho jedinečnosti, lásce, kráse a radosti ještě lepší.“

Huna má sedm principů:

1. VOLBA (Svět je takový, jaký si myslíme, že je. Závist, zloba a zášť k nám přitahují
                  negativní emoce, naproti tomu radostné a optimistické myšlenky náš život
                  obohacují.)

2. SVOBODA ( Neexistují žádná omezení a hranice. Jsme-li schopni zbavit se pout našich
                  představ a zvyků, máme šanci na uvolnění, budeme mít lepší vztah k okolnímu
                  světu i sami k sobě a budeme i zdravější.)

3. CÍL (Energie proudí tam, kam upíráme svou pozornost. Naše myšlenky a přání jsou
                  tak silné, kolik energie jim věnujeme. To, co do myšlenek vkládáme, vrací se
                  nám znásobené zpátky. Nesmíme myslet na nemoc, ale na zdraví.)

4. OKAMŽIK (Právě tento okamžik je ten pravý. Činy určují naši budoucnost. Cokoli teď
                  podnikneme, vrátí se nám zítra. Změníme-li teď své myšlení, máme šanci
                  změnit svou budoucnost.)

5. SRDCE (Milovat znamená být šťastným. Láska je štěstí, radost a spokojenost. Pokud
                  chceme, aby nás někdo miloval, musíme mu říci, že jsme s ním šťastní. To platí i
                  o nás samých. Nemáme-li se sami rádi, chová se k nám i okolí. Najděme štěstí a
                  lásku v sobě.)

6. MOC ( Nikdo nad námi nemá moc. V nás se ukrývá síla sebevědomí, moc tvůrčí síly.
                  Zaženeme-li pochybnosti a strach, budeme mít úspěšnější a radostnější život.)

7. PRAVDA ( Měřítkem pravdy je její účinnost. Neexistuje jediná pravda, vždy je možná i
                  jiná cesta. Cokoli funguje a má výsledky, je správné. Dělejme to nejlepší, co
                  umíme, zůstaňme pružní v myšlení.)


Podle huny jsou tři zásady , jak se člověk může stát šťastným: Využít okamžiku, plně si věřit a optimismus – oni říkají: „Čekat je to nejlepší.“ Samozřejmě, o tomto tajemství poznání bychom mohli mluvit obšírněji, ale jako ilustrace to jistě postačí.

Tím zdůrazněním optimismu neboli pozitivního myšlení se vracíme k našemu tématu. Nejhlubší vrstvy podvědomí skrývají nekonečnou moudrost a moc, nevyčerpatelnou zásobu možností, vloh a talentů, které jen čekají na to, aby se projevily. Jakmile začneme správně myslet, naučíme se chápat pravdu a myšlenky, které zasadíme do našeho podvědomí, budou pozitivní a harmonické. Začne pracovat magická síla podvědomí a vytvoří nám příjemné životní podmínky. Pozitivní myšlení také zabrání škodlivým důsledkům nesprávným sugescí, pokud si budeme opakovat harmonické myšlenky, aby se vryly do našeho podvědomí. A protože podvědomí je také kolébkou našich zvyků, přinese změna myšlení i změnu ve způsobu života. Jinými slovy – všechno se obrátí k lepšímu. Přirovnejme si optimistu k zahradníkovi, který sází růže a pesimistu k člověku, který zasévá plevel. Co je lepší?


Další články:

  Co to je numerologie
  I takhle Vám může pomoci numerologie
  Pythagorejské dědictví
  Masky, které nosíme
  Tajemství poznání
  Tvoření myšlenkou
  William James
  Barvy a jejich vlastnosti
  Milenium 1000
  Milenium 2000
  Sex a láska
  Lidé 8 a 4
  Práce s láskou a mystika peněz

  PŘEDNÁŠKA