Úvod
Pythagorejské dědictví

Pozorovatelé lidské povahy hledali po celá století společné jmenovatele, díky nimž by lépe pochopili síly formující osobnost člověka. V rozličných obdobích a rozličných kulturách se objevovaly četné prostředky, umožňující hlubší vhled do lidského nitra, jež měly základ jak v psychologických, tak i mystických tradicích. Všechny tyto metody a „mapy vědomí“ jsou dokladem naší snahy demonstrovat, že náš svět ani náš duch není nic náhodného ani chaotického, ale že má naopak pevnou strukturu a řád.
V duchu téže tradice kniha Dana Millmana ČÍSLA ŽIVOTA odhaluje systém nalézání smyslu života: přehledný, objektivní způsob, jak objasnit smysl lidského života. Prapůvodní zdroj tohoto systému je obestřen tajemstvím, ale jeho počátek se nejspíš vztahuje k obdobím pythagorejské školy ve starověkém Řecku.
Pythagoras proslul ponejvíce jako matematik, jako jeden ze zakladatelů geometrie. Světová encyklopedie uvádí, že „ Pythagoras učil, že podstatou všech věcí je číslo. Mysticky spojoval čísla se silami, barvami a s mnoha jinými myšlenkami. Pythagoras rovněž učil, že lidská duše je nesmrtelná. Ke svým ideám pravděpodobně dospěl během cestování po Východě. Založil školu (bratrstvo).“
Encyklopedie Britannica nás informuje, že „pythagorejské bratrstvo, třebaže bylo ve skutečnosti spolkem náboženským, formulovalo principy, jež ovlivnily myšlení Platona a Aristotela. (…) Převážná většina intelektuální tradice, kterou vytvořil sám Pythagoras, však spíše než k vědeckému poznávání světa náleží k mystické moudrosti.“
Podobně jako ostatní holističtí myslitelé i Pythagoras zahrnuje do své teorie mnoho aspektů lidského vědomí – stejným způsobem nyní moderní lékaři vstupují do sfér, jež byly kdysi ponechány pouze mystikům, filozofům a bohoslovcům. Hovořil o cyklech, vzorcích a energetických vlnách, které existovaly dávno před úsvitem lidstva, i o tom, jak naše životní cesty fungují jakožto odraz velkých věčných zákonů, jejichž původ a smysl zůstává skryt v tajemství a mechanismu existence. Při zkoumání základů tvaru a kmitočtu objevil vztah mezi duchem a hmotou – do té doby se zdálo, že žádný takovýto vnitřní řád neexistuje – a poukázal na skryté číselné vzorce, jež slouží jako klíče k odmykání tajemství duše.
Pythagora prohlašují mnozí numerologové za zdroj svých analytických soustav.

Z knihy Dana Millmana: Čísla života


Další články:

  Co to je numerologie
  I takhle Vám může pomoci numerologie
  Pythagorejské dědictví
  Masky, které nosíme
  Tajemství poznání
  Tvoření myšlenkou
  William James
  Barvy a jejich vlastnosti
  Milenium 1000
  Milenium 2000
  Sex a láska
  Lidé 8 a 4
  Práce s láskou a mystika peněz

  PŘEDNÁŠKA