Numerologie Dany Pokové
   Úvod
Živý vesmír v nás - DNA - upraveno /část 1-3/


Specializovaný tým seskupený kolem prof. Piotra Garjajeva, členové Ruské akademie věd, před několika lety zjistil, že lidská DNA je v podstatě žijící biologický internet, který je o několik řádů více nadřazený tomu, který v umělé technické podobě lidstvo v současné době využívá. Na základě fenomenálního průlomu v tomto vysoce specializovaném výzkumu je nyní tento tým vědců schopen vysvětlit a objasnit takové jevy jako jsou jasnovidnost, intuice, spontánní vyléčení a nebo léčení na dálku, schopnosti mentálního působení na počasí a klima vůbec plus mnoho dalšího.

Zároveň došlo k potvrzení toho co již pochopili Američané v souvislosti s jejich objevem, že lidská DNA je složena ze dvou frekvenčních pásmem. Nižší frekvenční pásmo zakládá povahu klasické dvou vláknové DNA, přičemž vyšší frekvenční pásmo zakládá povahu tzv. "světelné složky DNA (DNAs) o dvanácti vláknech. A nyní přijde to důležité. Ruští vědci zjistili, že obě dvě sekvence DNA lze pomocí specifických slov (speciálně pro tento účel vytvořených slovních zvukových mántrických výrazů) reprogramovat, různě modulovat či harmonizovat a to bez jakékoliv genové manipulace!!!

Jak je to možné? Jde totiž o to, že pouze 10% své vlastní kapacity DNA využívá pro výstavbu bílkovinných struktur. Tato podmnožina DNA je předmětem zájmu vědců západního světa. Přičemž celých 90% DNA je oficiální vědou, zase především západního světa, považovaná za nefunkční a v podstatě přebytečnou. Všimněte si, že ve zhruba stejném poměru (10% aktivní báze a 90% neaktivní báze) funguje lidský mozek.

Vědecký tým biofyzika a molekulárního biologa prof.Piotra Garjajeva (v týmu jsou nyní i lingvisté a genetici) zjistil, že jmenovaných 90% sekvence DNA ve skutečnosti není nečinných, neaktivních atd. Přiroda koná a tvoří velmi efektivně a vše má své zastoupení, funkci a jistý význam, a to pochopitelně platí i pro zmíněných 90% DNA. Závěry vědeckého týmu jsou jednoduše revoluční!!

Na základě nejnovějších poznatků uvedeného výzkumu je nyní tým prof. Garjajeva přesvědčen o tom, že naše DNA není zodpovědná pouze za konstrukci našeho těla, ale slouží také jako úložiště pro ukládání dat a dokonce i pro vyšší formu komunikace, které říkáme hyperdimenzionální forma komunikace. Ruští lingvisté přímo v genetickém kódu, v sekci těch zmíněných 90% objevili takové mechanismy, které se řídí stejnými pravidly jako všechny naše lidské jazyky!! Zjistili, že tyto unikátní DNA mechanismy se řídí pravidly jež jsou analogické klasickým principům syntaxe (cesta pomocí které jsou slova složené v komplexnější vyjadřovací útvary a věty), sémantiky (studie o významu jazyka v procesu tvoření)a dokonce i základním pravidlům gramatiky. I když se to zdá neuvěřitelné, je to prostě tak. Zjistili další fenomenální skutečnost: alkaliniové sekvence lidské DNA rezonují v morfickém poli přísné gramatiky v prostředí pravidel, která jsou analogicky shodná našim jazykům. Jinými slovy řečeno lidské jazyky, jejich vývoj a dělení včetně ústřední formy proto jazyka nejsou náhodné, ale ve skutečnosti jsou odrazem záření homogenního morfického pole naší vlastní DNA!!!

Ruští biofyzici a molekulární biolog Piotr Garjajev a jeho kolegové také prozkoumali vibrační chování DNA. A zde čekal na vědecký svět další fenomenální objev. Ukázalo se totiž, že bioaktivní chromozomická oblast uvnitř DNA funguje na bázi solitonicko - holografického počitače přičemž využívá tzv. endogenní laserovou radiaci samotné DNA. Při tom se zjistila další zajímavá skutečnost.

Uvedenou DNA laserovou radiaci lze nahradit myšlenkovou (mentální energií) energií!!

Tímto způsobem lze vědomě upravovat frekvenční parametry DNA včetně skladu genetických informací uvnitř takové DNA s cíleným působením na DNA - alkalinové páry a jejich integrální jazykový mód. Využití této praktické schopnosti je ohromující. Od zcela nového absolutně efektivního alternativního modelu léčení těla až po využití nových psychických a mentálních vlastností či ohromné rozšíření a zkvalitnění vlastností stávajících. Na druhé straně lze stejným způsobem ukončit působení a vliv všech neadekvátních vlastností či vlivů na fyzické, citově - emoční a mentální úrovni lidského jedince. Stejným způsobem lze prakticky okamžitě ukončit činnost jakékoliv blokující energie či příčiny vyvěrající z kteréhokoliv jiného (třeba minulého) života daného jedince. Navíc pomocí této technologie lze uvést do maximální harmonické vibrační integrity celou evoluční škálu životů daného jedince s profylaxi do této třetí dimenze. Nyní výše uvedené informace převedu do ještě více srozumitelné roviny tak aby byly náležitě pochopeny:
Zjistilo, že ta část DNA o které se myslelo, že je spící či nefunkční je ve skutečnosti aktivní a zastává velmi specifické funkce. Ve svých interních proces se řídí podle analogických shodných zákonů a principů jako jazyk člověka. S tím je spojená skutečnost, že tato část DNA je velmi citlivá na frekvence jistých slov resp. mantrických vět, které dokáží danou složku DNA programovat a nebo jí dávat pokyny konkrétního rázu. Ve spojitosti s tím se objevila cesta jak obejít přirozenou nosnou vlnu pro tyto pokyny, která je za normálních okolností tvořena "endogenní laserovou radiací samotné DNA. Onou nahrazující cestou je lidská mentální energie čili konkrétně myšlenkově - asociační báze. Tyto schopnosti otevírají nedozírné možnosti každému z nás.

Všechny výše uvedené faktory byly již experimentálně ověřeny a fungují!!

Žijící DNA substance (v živé tkáni) je tedy velmi citlivá na výše uvedené faktory programování. Tyto poznatky vysvětlují proč např. autogenní trénink a hypnóza mají tak silný vliv na tělo člověka, ale i jiné oblasti. Lidská DNA (a zřejmě DNA všech živých forem) je extrémně citlivá na jazykové funkce, které člověk používá. Zatímco západní výzkumníci se snaží odstranit geny v jedné formě a implikovat je do formy jiné, ruští vědci se zaměřili na mechanismus, kterým mohou ovlivňovat buněčný metabolismus pomocí vhodně upravených frekvencí a jazykových kódů a tak opravovat např. genetické vady.

Výzkumná skupina prof. Garjajeva touto metodou v praxi uspěla při opravě chromozomické oblasti, která byla poškozená silných rentgenovým zářením. Dokonce byli schopni bezkontaktním způsobem přenést čistě na informační bázi patřičné DNA parametry. Doslova z jedné buňky na druhou. Konkrétně se tak podařilo změnit žabí embryo na embryo mloka!!

Již staří esoteričtí a duchovní učitelé věděli o tom, že lze čistě pomoci slova a myšlenky programovat formu a modelovat tok energie. Primárně se tato činnost odvíjí v individuálních vnitřním a vnějším světě. Tak každý z nás vyzbrojen žádoucími vědomostmi by byl schopen zcela zásadně změnit stávající profil toho co zažívá a je nucen přijímat a vnímat. V našem případě jde o zcela revoluční skok ve schopnosti vědomým způsobem využívat neuvěřitelnou sílu zvuku slova (speciálních mantrických vět) v kombinaci se silou mentální energie a asociačního paprsku záměru.

Základní sada technik spočívá v obnovení vědomého kontaktu našeho individuálního Vědomí s DNA sekvencí svého těla. Unikátní je, že této schopnosti a poté i žádoucích výsledků je schopen dosáhnout každý člověk bez rozdílu věku, genetických dispozic, bez rozdílu pohlaví a nebo vzdělání. Objevujeme totiž unikátní přirozenou schopnost lidské bytosti Tvořit na té nejvyšší možné úrovni. Tento parametr činnosti však musí být v souladu s univerzálním principem Tvoření jehož elementární parametr je umístěn v kterékoliv částici Přírody, Makro i Mikrokosmu.

Ale toto není všechno. Kolektivu prof.Garjajeva se podařilo objevit a prokázat další unikátní funkci naší lidské DNA, kterou lze po patřičném zácviku praktickým způsobem používat.O co jde? Naše DNA resp. její tajuplná 90% sekvence má neuvěřitelnou schopnost spojovat a harmonizovat vzájemně neslučitelné celky energie a to na všech analogických úrovních a v jakékoliv oblasti přírody a lidského bytí. Pro tuto činnost není čas ani prostor překážkou a k žádoucímu výsledku tedy dojde zcela bez omezení. Tzv.vakuum není pro nastolení efektu absolutně žádnou překážkou.

Proč? Protože DNA pro tuto činnost používá mikroskopické ekvivalenty, známé jako Einstein - Rosenové mosty. Ty se doposud vyskytovaly v okolí tzv. černých děr ve Vesmíru. Tyto tunelové fragmenty jsou naše DNA schopné využívat ke spojení mezi jakýmikoliv prostorově, časově a nebo kvalitativně vzdálenými objekty a nebo subjekty.

Vzhledem k tomu, že vnitřní struktury oné záhadné části DNA se řídí obdobnými principy jako lidské jazyky včetně sémantiky a syntaxe byl již krůček k dalšímu fenomenálnímu objevu. Ten spočívá ve zjištění a praktickém experimentálním ověření, že výkonné složky DNA jsou vysoce citlivé na jisté řekněme zvukově vedené mántrické formy slov a vět. Nosným paprskem pro přenos potenciálu jmenované sonické báze je asociační báze mentální energie. Tím nastává zcela unikátní a vysoce progresivní okamžik. Dochází totiž k propojení hypervědomé složky lidské bytosti s multifunkční platformou DNA složky. Tento stav umožňuje aby lidská bytost vstoupila do té nejvyšší možné formy kreativity, Tvoření a reprogramování Reality se zcela fascinujícími možnost širokým oblastech lidského života a našeho světa. Jde o to, že finální energo - informační funkční přemostění mezi HP složkou lidského vědomí a multifunkční platformou DNA (solitonicko holografickým biocomputerem) prostě není možné bez předchozí fúze fyzického vědomí s jeho HP složkou a fúze morfického pole fyzické DNA s její vysokfrekvenční světelnou replikou (DNAs).

Dále, zjistilo se, že za určitých podmínek je naše DNA schopna přenášet informace přímo do našeho Vědomí (fyzické vědomí musí ovšem být sfúzované s jeho HP složkou). Tento proces hyperkomunikace je velmi účinný během stavu, kterému říkáme relaxace. Nové metody vědomé práce s DNA (Sonicko - asociační reprograming skrze DNA) jsou schopny díky novým vědeckým poznatkům zcela originální nástroje navozující vysoce účinný stav relaxace bez použití klasických mnohdy málo účinných metod. Zjistilo se také, že přenos informací na úrovni hyperkomunikace je pro lidskou bytost zcela přirozený a v podstatě šlo o původní formu komunikace, kterou člověk ztratil zřejmě v důsledku velké kataklyzmatické katastrofy a změny základních typů energií na této planetě. Konkrétně je tento stav spojen s rozštěpením funkce mozkových hemisfér. Tento stav, který se velmi rychle rozvinul zhruba před 11000 lety přinesl totální změnu myšlení, které se posunulo k dominantnímu klasickému fyzickému vědomí s intelektuálním nábojem a technokratickým způsobem uvažování na úkor intuitivního potenciálu, strukturální paměti a hyperkomunikačního přenosu.

Základním kvalitativním důsledkovým parametrem hyperkomunikace je index inspirace a intuice. Vědecký svět již dávno ví, že v přírodě je hyperkomunikační přenos nejběžnější formou komunikace. Tak například ve chvíli kdy dojde k úmrtí mravenčí královny ustávají v budování struktury mraveniště všichni zainteresovaní mravenci aniž by vůbec věděli k čemu došlo. Zjistilo, že mravenčí královna je schopná hyperkomunikačním přenosem vysílat plány mraveniště, přičemž ostatní mravenci tyto informace přijímají ať jsou kdekoliv a podle nich se řídí. Ve chvíli kdy dojde k ukončení tohoto přenosu ustávají v činnosti i mravenci - dělníci.

A jiný příklad. Před nedávnem se zjistilo, že jeden starý napůl gramotný ošetřovatel nesmírně snil o vědomostech. A tak ve svých 42 let dostal spontánní nápad. Začal si představovat jak jeho mysl je napojena na jeden obří CD - ROM znalostí. Po určité době počal přijímat informace, kterým sice zpočátku nerozuměl, ale cílevědomě si je zapisoval. Po určité době se velmi rychle počala zvedat úroveň chápání toho přijímal. Za několik let na to se z tohoto pologramotného člověka stal člověk jehož znalosti v mnoha ohledech převyšovali klasické vysokoškolské vzdělání. Je to neuvěřitelný případ nicméně se skutečně stal. Donedávna si vědecký svět takové případy nedokázal vysvětlit. Dnes díky objevům prof. Piotra Gargajeva víme o co jde - hyperkomunikační přes diky využití potenciálu Einstein - Rosenových mostů v morfickém poli DNA. Dnes jsme již ale podstatně dál. Jsem přesvědčen o tom, že díky metodě SA - reprogramming DNA (Sonicko - Asociační metoda stimulace DNA) a S.A.M.T.R (Sonicko - Asociační Metoda Tvoření Reality) je nyní každý z nás pokud projde kvalifikovaným školením zcela zásadním způsobem změnit charakter svého vlastního života, tělesných, citově - emočních a mentálních požitků.

Ruští vědci během svých experimentů ozařovali vzorky DNA laserovým světlem. Na obrazovce byla viditelná typická vlnová charakteristika. Ve chvíli kdy odstranili DNA vzorek se však vlnová charakteristika neztratila, ale naopak přetrvávala!!! Mnoho kontrolních pokusů ukázalo, že vzorová sekvence křivky stále přecházela z nyní již vzdáleného činitele. Tento účinek je v současné době znám jako fantomový DNA účinek.

V souvislosti s aktivním a plně rozvinutou hyperkomunikací je znám další nesmírně zajímavý jev. Ten spočívá v silné kumulaci elektromagnetického pole v blízkosti takto zainteresovaných osob. V tomto poli buď zcela selhávají a nebo špatně fungují různé elektronické přístroje. Když se nabuzené elektromagnetické pole rozpustí začínají zařízení opět normálně fungovat. Tento efekt zná jistě mnoho skutečných léčitelé a nebo ti jedinci, kteří jsou schopni sami přirozeným způsobem vstoupit do výše uvede HP relace jejich osobnosti. Ke stejnému efektu dochází např. u elektronického nahrávání, které v silném EMP poli prostě a jednoduše selhává.

Je zde tvrzení jiných dvou badatelů Grazyny Gosar a Franze Bludorfa, kteří ve svém spise Vernetzte Inteligenz hovoří o tom, že lidstvo v ranných dobách svého vývoje (který tehdy procházel daleko přesněji podél původně stanovené linie na rozdíl od doby současné) bylo schopno se daleko více projevovat skrze silné vědomí skupiny a více se chovali komunitním způsobem. Je-li totiž mentální a psychický potenciál formován skupinovým parametrem je podstatně účinnější než jsou-li tyto faktory rozdrobeny do individualistické koncepce.

Na základě výše uvedených skutečností se ukazuje úžasná možnost, která se nám naskýtá na počátku tohoto třetího tisíciletí. S využitím novým revolučních poznatků a doslova prvků mentálního inženýrství jsme schopni pomocí těchto nových nástrojů vytvořit zcela nové a vysoce funkční kolektivní pole lidského vědomí na jedné straně a na straně druhé budeme schopni moci znovu dosáhnout ke všem informací v prostředí Kosmického informačního Portálu prostřednictvím pozitivně reprogramované DNA.

A nyní další důležitá věc - nic není zbytečné a nic nepřichází nazmar. Začíná být prakticky velmi dobře ověřené, že pokud bychom pomocí výše uvedených mechanismů byli schopno opět vstoupit do nové formy kolektivního vědomí nehrozí žádné nebezpečí, že bychom se vrátili k nějaké primitivní instinktivně stádní formě bytí. Toto není možné. Z jednoho prostého důvodu. V průběhu několika posledních tisíců let lidstvo velmi intenzivně budovalo skrze jástevní princip svou osobnost a individualitu. S těmito rozvinutými faktory není možné, k stádně instinktivnímu způsobu bytí.

Takže vezmeme-li v potaz nové možnosti, které nám série objevů předkládá je jistě lépe pochopitelná logika toho co se lidskou bytostí v posledních ticích letech dělo. Takže naše náležitě silná a dostatečně dobře upevněná osobnost je unikátní pojistkou zabraňující návratu k stádně instinktivnímu způsobu bytí. A toto je fascinující přidaná hodnota, která se okamžitě začne projevovat v případě, že budeme schopni každý sám za sebe - tedy ve svém vlastním Vesmíru s využitím nových poznatků a možností nastavit zcela nový a evolučně unikátní druh Vědomí. Vynikající na celé věci je fakt, že nejdříve k tomuto stavu musí pochopitelně dojít na individuální úrovni.

Tento nový druh skupinového Vědomí, který by mohl být realizovatelný na základě množiny změn na individuální úrovní jedinců v důsledku použití mentálního inženýrství ve spojitosti s reprogramováním individuální DNA, by byl zcela fascinující bránou absolutně nových možností lidstva. Ale aby k tomuto mohlo dojít na globální úrovni, je třeba tyto změny nastartovat na individuální úrovni.

A nyní každý z nás má možnost. Jsem fascinován tím, že tzv. Objednávkový servis z Vesmíru je nyní díky úsilí vědecké skupiny prof. Gargajeva vědecky potvrzen!!

Jsme schopni uvolnit dosud neobjevené individuální dispozice a v plném rozsahu jich využít a na straně druhé jsme schopni rozpustit slabé stránky své osobnosti. Jsme schopni rozpustit blokující formy energie z kteréhokoliv života se kterým jsem energo - informačně propojení. Dokonce jsme schopni se frekvenčně napojit na svou nejsilnější inkarnaci a v aktuálním režimu času a prostředí požitkově využít tohoto spojení. Jsme schopni změnit doslova a do písmene cokoliv ve svém životě podle své představy a přání. Nejúžasnější na tom, že fakt, že zpětná vazba účinků je velmi rychlá a zřetelně vnímatelná.

III
Podle prof. Garjajeva a dr. Poponina jsou DNA za jistých podmínek schopné vyzařovat velmi masivní svazky elektromagnetického záření. Intenzivní emise těchto elektromagnetických vln jak se ukazuje souvisí s nadstandardní činností DNA jakou je např. hyperkomunikace a podobné aktivity. K této otázce se vyjadřují i známí němečtí badatelé pan Franz Bludorf a Grazyna Fosar ve své knize Vernetzte Intelligenz kde se snaží čtenářům ve spolupráci s mnohými vědci vysvětlit světelné jevy, které se mohou vyskytovat nejen v blízkosti jistých osob, ale i ve volné přírodě. Mnozí pozorovatelé mají na mysli, že vidí nepozemskou technologii či nějaký neznámý přírodní jev.

Ve skutečnosti jde o událost, která přímo souvisí s kolektivní hypervědomou komunikaci uvnitř systému DNA a o dokonce mezi různorodými formami života, která je ovšem (pokud jsou do ní zainteresovaní lidští jedinci) může být nekontrolovatelné spontánní povahy. Ta samá doposud neodhalená povaha aktivity DNA totiž zřejmě stojí i za existenci útvarů jež jsou známé jako pictogramy. Podle ruských vědců vše souvisí s neznámým typem energetického zdroje, který nějakým způsobem souvisí se systémem DNA a který je v současné době předmětem intenzivního výzkumu.

Nyní se ještě jednou a podrobněji vrátím k avízovanému pokusu s DNA. Jde skutečně o senzační objev s dalekosáhlými implikacemi. Prof. Garjajev a dr. Poponin osvětlili jistý vzorek DNA laserovým světlem, které vytvořilo typickou vlnovou charakteristiku na obrazovce monitoru. Nicméně když byl vzorek DNA odstraněn uvedené vlnová charakteristika se neztratila zcela. Na obrazovce zůstala pravidelná vlnová křivka jako kdyby byl vzorek DNA stále osvětlován laserovým světlem. Tento pokus byl mnohokrát opakován stále se stejným výsledkem. Opakovatelnost procesu je tedy zaručena.

Jak jsem již několikrát naznačil ruská vědecká skupina se soustředila na výzkum těch záhadných 90-ti % lidské DNA nevytvářející kód tzv. proteosyntézy a proto se na ní nazírá jako na biologicky nehybnou či neaktivní sekvenci. Ruští vědci na základě převratných objevů na tomto poli vědy poukazují na to, že se v souvislosti s DNA odkazujeme na tzv. genetický kód a proto bychom se na tento parametr měli především dívat jako na proces systematického kódování informací. Bohužel hlavní proud genetiků se spíše zaměřuje na chemické a podobné procesy, přičemž lingvistická analytika zůstává stranou. Jenže v Moskvě se na tento problém jde jinak. Ke genetickému kódu se přistupuje přesně jako kdyby to bylo cvičení z lingvistiky. Lingvistika je věda o struktuře a konstrukci řeči. Hovoříme-li o řeči pak na tento mechanismus nelze nahlížet pouze jako na přirozený, tedy klasický formát reprezentující jazyky jednotlivých kultur v různých dobách na různých místech země. Stejný přístup může být aplikován i na tzv. umělou řeč viz. počítačové programovací jazyky.

Tím, že budeme zkoumat řeč dříve či později zjistíme základní pravidla syntaxe (tvorba slov od počátečních ikon či znaků, symbolů), sémantiky (studie o významu obsahu jednotlivých slov) přičemž tyto dva prvky dohromady stojí u základu tzv. gramatiky. Na základě výše uvedeného přístupu zjistila zainteresovaná vědecká skupina, že naše DNA se řídí podobnými gramatickými pravidly jako lidská řeč. Tento fakt má absolutně nedozírné dopady!! Ruku v ruce s tím jde totiž zjištění, že lidská bytost jistým specifickým způsobem může vědomě udílet pokyny své vlastní DNA pomocí specifických mantrických slov a vět včetně doprovodného mentálního asociačního programu. Tímto způsobem jsme schopni doslova a do písmene dle své vůle a přání měnit svou vlastní životní realitu a tisíce prvků s tím spojených od zdraví počínaje, kraativní a finanční úspěšností konče jelikož vše je jen a pouze jedna energie v mnoha formách.

Pojďme se ale vrátit k jazyku DNA. Nejde o analogii k nějakému specifickému lidskému jazyku (ruština, čeština atp.). To co prof Garjajev se svým týmem objevil je skutečnost, že informační pravidla uvnitř lidské DNA jsou shodné se znaky jednoho prapůvodního jazyka ze kterého vychází všechny ostatní lidské jazyky. Můžeme zde hovořit o již neexistujícím Senzaru a nebo Aymarském jazyku, který dodnes používají některé přírodní národy v Jižní Americe. Takže to co objevili je jasný a zřetelný vztah mezi strukturou genetického kódu a všech jazyků lidstva.

Takže o co jde? Myslet opačně. Struktura DNA neodpovídá strukturám lidské řeči, ale vztah je tu opačný. Archetypální morfické pole, které produktem množiny všech jazyků světa kopíruje vzor genetického kódu. Už chápete? Lidská DNA a genetický kód existovaly dlouho před tím než se vyvinuly první lidské jazyky. A právě vývoj lidských jazyků je důsledkem vlivu morfogenetického pole lidské DNA a na Vědomí člověka. Pak je tu potřeba jedna věc. Sestavit speciální aktivační mántrická slova a věty pomocí kterých vytvoříme výkonnou klávesnici pro žádoucí reprograming DNA v souladu s vyššími principy Tvoření. Badatelé Fosarová a Bludorf nicméně upozorňují, že výše uvedená záležitost není otázkou ortodoxních principů podle kterých je řeč pouze vedlejší efekt jsoucích těl postavených na existenci bílkovinných struktur, přičemž řeč je výsledkem kódování těchto těl jistými geny. Ve skutečnosti principiální funkce DNA sledují cosi víc, jakousi univerzální čistou gramatickou funkci ve vyšších frekvencích, které naše smysly nejsou schopné pojmout. Přičemž tomuto jakémusi vysokofrekvenčnímu jazyku je naše řeč podobná. Že celá záležitost skutečně není pouze nějakou tělesnou akcí demonstrovala vědecká skupina v Moskvě. Zjistila, že analogie mezi lidským jazykem a strukturou DNA je zvláště výrazná v částicích složitější molekulární výstavby, která v mnoha případech nemá žádný účel v oblasti proteosyntézy.

Zde leží objev pro celé pole genetiky. Bohužel ukazuje se, že ten kdo je soustředěn na výzkum pouze těch známých genů a zbytek genomu prostě označí jako za přebytečný (což se v mnoha ohledech děje), pak zřejmě přichází o to zcela základní. Jde o fantastický paradox. Ta část DNA o které se doposud tvrdilo, že je němá je ve skutečnosti neuvěřitelně komunikativní a zastává funkci absolutně nepředstavitelně výkonného biocomputeru na solitonicko holografické bázi ve spojitosti s globální bio internetovou síti.Další články:

  Co to je numerologie
  I takhle Vám může pomoci numerologie
  Článek v Rozhledech na jaře 2011
  Rozhovor v Plzeňském deníku

  PŘEDNÁŠKA

  Pythagorejské dědictví
  Masky, které nosíme
  Tajemství poznání
  Tvoření myšlenkou
  William James
  Barvy a jejich vlastnosti
  Milenium 1000
  Milenium 2000
  Sex a láska
  Lidé 8 a 4
  Práce s láskou a mystika peněz
  Živý vesmír v nás - DNA