Numerologie Dany Pokové
   Úvod
Práce s láskou a mystika peněz


Chtěl být skladatelem, spisovatelem a lékařem, možná umělcem.
Aby mohl léčit, jak říkal, tělo, mysl a duši lidí.
Nezáleželo mu na tom, kterou část.
Stačilo by úspěšně vyléčit jednu.
Věřil, že uzdravení zbývajících by bylo přímým důsledkem Léčby předchozí.

Jenže se stal inženýrem: a tajně to nenáviděl.
Najaly ho státní dálnice,
Tak jako faraoni najímali otroky v Egyptě.
Aby lámali a vyměřovali kámen pro jejich mlčenlivé hrobky.

Prašné silnice – tak nepodobné sterilním lékařským laboratořím.
Ani příkopy moc nepřipomínaly klenuté koncertní síně.
Nebo naleštěný strop muzea umění.

Našetřil si peníze, aby si mohl koupit psací stroj.
Několik splněných snů a jste volní!
A kdo je rozhodčí – osud?


   Kolik inženýrů sní o tom, že by byli rádi lékaři, a kolik doktorů sní o tom, že by chtěli být inženýry. Kolik vědců touží být muzikanty a kolik muzikantů vědci. Jsou to miliony a miliony mužů a žen, kteří se cítí nenaplněni. Podléhají depresím a jsou nešťastní jako čtverhranný čep v kulatém otvoru (nebo naopak). Jejich nadání, schopnosti a snění (ve skutečnosti moudrá doporučení Vyššího Já) jsou v smutném rozporu s tím, jak si vydělávají na denní chléb. Není to jenom žalostné mrhání jejich silami, je to také tragické mrhání lidským štěstím a radostí, které jsou přirozeným právem každého člověka na Zemi.
    A tak před tím, než pečlivě pročtete a prozkoumáte kódy hvězdných znamení starověkých moudrostí, budete se mnou určitě souhlasit, že je rozumné a praktické zabývat se nejdříve metafyzickými cestami k dosažení uspokojení a štěstí v práci. Zabírá totiž víc než třetinu vašeho času. Poučte se, jak zlepšit vaše majetkové záležitosti, protože jistý stupeň finanční jistoty je nezbytný k osvobození mysli, aby mohla vzlétnout do vyšších sfér. Samozřejmě, prvořadý je také váš zdravotní stav, který je důležitější než cokoliv jiného.


Další články:

  Co to je numerologie
  I takhle Vám může pomoci numerologie
  Pythagorejské dědictví
  Masky, které nosíme
  Tajemství poznání
  Tvoření myšlenkou
  William James
  Barvy a jejich vlastnosti
  Milenium 1000
  Milenium 2000
  Sex a láska
  Lidé 8 a 4
  Práce s láskou a mystika peněz

  PŘEDNÁŠKA