Numerologie Dany Pokové
   Úvod
Lidé, jejichž číslo narození je 8

Lidé, jejichž číslo narození je 8, se zdají být pod vlivem silnějších osudových vibrací. Jsou více „dětmi osudu“ než lidé 4. Mohou mít zrovna tak silný charakter, být stejně ušlechtilí, oddaní, pilní a obětaví jako ostatní (a často ještě víc), ale mohou pociťovat, že se jim nedostává odměny, která jim náleží, a že nejsou uznáváni tak, jak by si zasloužili. Cesta k úspěchu je trnitá a plná překážek. Ačkoliv často dosáhnou postavení velkého významu, jsou sužováni stresující zodpovědností, úzkostnými starostmi a přemírou práce. Lidem 8 se často podaří nahromadit majetek (vlastně akumulace bohatství v určitém období života je přímo součástí vlivu 8 – v závislosti na pozici Jupitera v horoskopu), ale bohatství nemusí přinést žádné opravdové nebo trvalé štěstí. Navíc platí, že lidé 8 jsou často nuceni platit příliš vysokou cenu za lásku, která s sebou téměř nevyhnutelně přinese nějaké utrpení.


Podle zákona magnetické přitažlivosti se zdá, že lidé 4 a 8 jsou k sobě neodolatelně přitahováni ve všech druzích vztahů: lásce, manželství, přátelství a obchodním partnerství, v příbuzenských vztazích, včetně vztahů získaných sňatkem. Kombinace se nemůže nazývat šťastnou ani v pozemském smyslu slova, ačkoliv je pro lidi 4 a 8 příznačné, že demonstrují hlubokou oddanost jeden druhému (nebo jeden je oddaný až fanaticky, i když druhý není)


Další články:

  Co to je numerologie
  I takhle Vám může pomoci numerologie
  Pythagorejské dědictví
  Masky, které nosíme
  Tajemství poznání
  Tvoření myšlenkou
  William James
  Barvy a jejich vlastnosti
  Milenium 1000
  Milenium 2000
  Sex a láska
  Lidé 8 a 4
  Práce s láskou a mystika peněz

  PŘEDNÁŠKA