Numerologie Dany Pokové
   Úvod
Sex a láska

Potřeba sexu je pro lidi na celém světě stejně naléhavá jako potřeba jídla. Ale sdílet lásku, to přece neznamená dělit se navzájem o svá těla při smyslových skupinových sexuálních zážitcích – vždyť nenasytnost nemůže být správnou odpovědí ani na jednu ze zmíněných potřeb.


Sex není hřích, pouze zneužívání jeho energie je hříchem proti „vyššímu andělu“ našeho vlastního já. Sexuální splynutí je „hlubokou“ extází, kterou objevují ti, kdo milují, je symbolem splývání muže a ženy s vesmírem a přírodou v jediný celek. Jedná se zde o jednoduchou záležitost priorit. Nejdříve se zamilováváme zrakem, poté svou myslí a nakonec svým srdcem (city). Ovšem nyní do tohoto prožitku vstupuje i vaše duše, ať již si to uvědomujete či ne, v tomto okamžiku již vnímáte lásku spirituálně, a to je chvíle, kdy teprve lze začít vnímat lásku i tělesně.


Pokud změníte pořadí těchto kroků, prostě to nefunguje, neboť pouze oči vědí, jak vás vést v mysl toho, na něhož hledíte, pouze mysl ví, jak vás vést v srdce toho, s nímž jste našli duchovní spřízněnost, pouze srdce ví, jak vstoupit v jednotu s duší toho, jehož milujete, a duše je si dobře vědoma – velmi dobře vědoma, věřte mi - , jak vás poté vést k extázi jednoty, již nazýváme pohlavním stykem, v němž se dva stávají „jedním tělem“.


Jestliže však začínáme stránkou tělesnou, tělo nemá nejmenší potuchy, kam vás zavést: vede vás pouze k větším a větším tělesným požitkům, které však samy o sobě nemají tu moc naplnit očekávání lásky či zasytit hlubší potřeby lásky k požitkům, které působením jistých fyziologických zákonů nutně musejí posléze vést k imunitě těla vůči těmto požitkům, a tak tělo následně vyžaduje stimulaci stále silnější a silnější, až nakonec, stejně jako v případě drogy, tělo dosahuje takové roviny, v níž se veškeré pocity ztrácejí a dochází k zapomnění. Používat tělo jako nástroje sexu zcela oproštěného od lásky, to je jako poslouchat stereofonně nahranou symfonii z jediného reproduktoru.


Další články:

  Co to je numerologie
  I takhle Vám může pomoci numerologie
  Pythagorejské dědictví
  Masky, které nosíme
  Tajemství poznání
  Tvoření myšlenkou
  William James
  Barvy a jejich vlastnosti
  Milenium 1000
  Milenium 2000
  Sex a láska
  Lidé 8 a 4
  Práce s láskou a mystika peněz

  PŘEDNÁŠKA