Numerologie Dany Pokové
   Úvod
Milénium 2000 – 3000

Číslo 2 představuje především emoce a ovlivňuje vyrovnanost, harmonii a spolupráci. Nuly mají vliv na celkový obraz, lidstvo se doslova „vrací k nule“, „vrací se k základům“ a vybírá si části – a výdobytky – minulého milénia, aby mohlo znovu začít.


Během nadcházejícího tisíciletí musí být ovlivňována trpělivost a tolerance k jiným lidem a k celé přírodě. Tolerance znamená zralost a respekt vůči odlišnostem, právům a svobodě, znamená přijímat lidi takové, jací jsou. Tolerance také předpokládá, že přijmeme druhé do „svého“ týmu, místo abychom je vylučovali a zůstávali jim ve svých činech a postojích nadřazení.


V příštím miléniu bude kladen větší důraz na sdílení a spolupráci, lidé již nebudou žít osamoceni, nýbrž v těsnějších komunitách. Ať budou bydlet kdekoliv na světě, budou se cítit více duchovně spjati s lidstvem. V komunitách budou žít v dostatku a společně řešit problémy. Budou se cítit méně izolovaní a více je budou motivovat potřeby skupiny. Lépe se tak naučí sbližovat, dávat a brát podle potřeb komunity jako celku.


V příštích tisíci letech bude v lidstvu jako celku více dobré vůle a soucitu a víc lidí se bude cítit volně, v míru se sebou samými a se Zemí. Lidé k sobě budou otevřenější a citlivější a budou schopni vyjádřit své city.


Nejpodstatnější otázkou příštího milénia je rovnováha – možná se v něm vyskytne nějaká emocionální nerovnováha. V nadcházejícím tisíciletí dojde k rozmachu spirituality, k hlubšímu poznávání mysli a rozvoji intuice. V tomto směru lidem pomůže numerologie a psychologie. Lidé si budou více uvědomovat sami sebe, budou sami se sebou v harmonii, a proto se budou snadněji sbližovat s ostatními. Brzo bude více lidí komunikovat telepaticky než pomocí počítačů, telefonů a faxů – telepatie je přece podstatně rychlejší než zmáčknout tlačítko.


V následujícím tisíciletí budou mít lidé k sobě blíž. Budou užívat univerzálního jazyka, kterým budou všichni moci komunikovat – verbálně nebo telepaticky – navzájem se rozumět.


Další články:

  Co to je numerologie
  I takhle Vám může pomoci numerologie
  Pythagorejské dědictví
  Masky, které nosíme
  Tajemství poznání
  Tvoření myšlenkou
  William James
  Barvy a jejich vlastnosti
  Milenium 1000
  Milenium 2000
  Sex a láska
  Lidé 8 a 4
  Práce s láskou a mystika peněz

  PŘEDNÁŠKA