Úvod
Co to je numerologie

Numerologie je věda, filosofie a psychologie čísel. Je to starodávná metoda, která vám může pomoci lépe pochopit život – minulost, přítomnost i budoucnost. Život se vyvíjí v cyklech nebo se ubírá směry, které jsou všechny obsaženy v číslech od 1 do 9.

Numerologie je vědecká disciplína v moderním smyslu slova. Matematik a fyzik Isaac Newton (1642 – 1727) věřil v „řád“: že zítra vyjde slunce, protože to udělalo včera a udělalo to i dnes.Věda však od té doby přišla na to, že stálost a harmonie ve skutečnosti vznikly z chaosu a že život na zemi ovlivňuje náhoda a pravděpodobnost. Chaos v řád mění i numerologie. Pokud jste si vědomi svých čísel, časem můžete sklidit odměnu dokonce i za prožitky nesouladu v životě. Z chaosu a nesouladu vzejde odměna nového porozumění a zkušeností, které vám může poskytnout praktickou pomoc v rozvoji vaší osobnosti.

Numerologie jako filosofie obsahuje životní moudrost. Představuje systém myšlení stejně jako teorii poznání. Řecký filosof Pythagoras (cca 580-cca 500 př.n.l.) byl jedním z prvních numerologů, jejichž teorie silně ovlivnila moderní numerologii. Věřil, že čísla jsou „základem veškerého života“.

Numerologie je také forma psychologie, která slouží ke zkoumání osobnosti. Průkopnická a revoluční díla Sigmunda Freuda a Carla Junga kladla důraz na důležitost chápání silných a slabých stránek rysů osobnosti. Oba strávili řadu let propracováváním svých představ a koncepcí o tom, jak lidé fungují, a zároveň rozvíjeli vlastní osobnost.

Freud se především zabýval instinkty a tužbami, sexem a analýzou snů. Hluboce ho zaujala lidská mysl. Jung psal více o duši a paranormálních jevech, ale také kategorizoval osobnostní archetypy.

Jeden z možných způsobů, jak porozumět vaší osobnosti, nabízí právě psychologie. V numerologii jsou veškeré psychologické rysy obsaženy v číslech od 1 do 9.

Čísla lze chápat jako roucho, jež halí některou z forem životního proudu, a může se nám jevit různě, to záleží na zvoleném přístupu a pohledu. V dnešním světě žijeme obklopeni čísly. Jsme součástí seznamů a katalogů, ve kterých existujeme v číselné podobě.

Numerologie po dlouhém mlčení promluvila a okamžitě se stala předmětem vášnivého zaujetí mnoha lidí, kteří si uvědomili, že každý jedinec od dítěte počítajícího na prstech až po vědce před obrazovkou počítače používá číslice. Co se však za těmi číslicemi skrývá kromě suchého pojmu hodnoty a množství? Čísla a jejich symboly, z nichž lze stejně dobře poznat osobnost člověka, jeho možnou budoucnost i průběh věcí minulých a příštích.

Numerologie stejně jako astrologie prostřednictvím data narození, jména a příjmení navždy zapíše do vesmíru vaší povahu, životní dráhu i osud. Každý by proto měl znát interpretaci čísel, jež souvisejí s jeho osobností. Tato znalost mu umožní – podobně jako tomu, kdo si dal sestavit horoskop – poznat nejen vlastní karmu, ale především oněch třicet procent svobodné vůle, díky níž se stáváme tvůrci svého štěstí i neštěstí.

Datum narození je velmi významné číslo, protože ho legální cestou nemůžeme změnit a sděluje nám vše, co potřebujeme vědět. Den, kdy jsme se narodili, jsme získali energii, sílu či vibraci, která nás bude doprovázet celý život. Každé číslo má v sobě skrytý význam, který se vztahuje ke smyslu našeho života. Mnozí lidé označují den narození za svoje šťastné číslo. Pokud tomu věříte i vy – výborně, neboť vše, čemu věříte, dokáže váš život silně ovlivnit. Naučte se myslet a jednat pozitivně, váš život se tak bude odvíjet mnohem snadněji a „lehčeji“ a k vaší naprosté spokojenosti. Všechno do sebe bude dokonale zapadat.

Ze dne narození – čísla dne lze vyčíst opravdu hodně a toto číslo si zaslouží oprávněnou pozornost. Číslo dne vás informuje o vaší osobnosti a charakterových rysech, odhaluje vaše sklony a zabývá se vaší tělesnou i duševní kondicí, dětstvím, láskou, profesionálními možnostmi, zdravím atd. Každé z těchto čísel v sobě nese vibraci či sílu a obsahuje v sobě určité fyzické, emocionální, mentální a spirituální dimenze. Měli byste vědět, že neexistují žádná nadřazená či podřízená čísla. Každý z nás má své silné a slabé stránky a citlivá místa. Uvědomte si, že váš život je formován nejen energiemi čísel, ale i způsobem, jak tuto energii vyjadřujete. Vězte, že i ten největší nedostatek můžete obrátit v klad,když si ho uvědomíte, a pokud budete chtít a víte, jak na to. Znáte-li datum narození vašeho partnera, přítele či jinak blízkého člověka, pomůže vám to lépe pochopit jeho osobu.

O numerologii se toho dá napsat opravdu hodně. Ti, kdo se už alespoň trochu s ní seznámili, většinou jejímu kouzlu propadli a jsou překvapeni, jak těch devět čísel (pokud se s nimi umí dobře zacházet a naučíte se jim dokonale rozumět) dovede prostřednictvím numerologa promlouvat .

Již řadu let studuji numerologii pomocí nejrůznější literatury. Také chodím do školy numerologie. V neposlední řadě jsem se ale velice mnoho naučila praxí. Dělám si takovou soukromou statistiku svých známých, které jsem již trochu s numerologií seznámila. Řada z nich byla velice překvapená, jak přesné hodnocení nejrůznějších osob, situací,charakterů se jim pomocí numerologie dostalo.

Jistě je mnoho těch, co vůbec poprvé čtou něco o numerologii. Jistě je mezi nimi mnoho „nevěřících Tomášů“, kteří těmto „čarodějnickým“ praktikám prostě nechtějí věřit a jedině hmatatelné důkazy by je možná přesvědčily, že na tom přeci něco bude.

I já jsem ještě před několika lety patřila mezi takové pragmatiky. Když opomenu, jak se mi poslední dobou obohatil a zkvalitnil můj osobní život, když nebudu brát v potaz, že konečně dělám v životě něco smysluplného, protože pomáhám lidem, mám na „skladě“ ještě jednu zajímavou skutečnost, která by měla každého přesvědčit.

Podle numerologie žijeme v devítiletých cyklech a každý rok nás ovlivňuje jedno vibrační číslo. Vždy od data narození až do příštích narozenin. To vám každý numerolog lehce spočítá. A právě podle těchto vibrací čísel máme dané předpoklady k různým životním situacím. Já jsem díky svým znalostem z numerologie velice snadno zhubla o 24 kg právě v tomhle roce. Vypočítala jsem si, že se nacházím ve vibračím roce čísla 1, které vám dodá obrovskou sílu uskutečnit vše, co si naplánujete a věříte tomu, dodá vám pevnou vůli a rozhodnost. Spousta mých známých, kteří mě delší dobu neviděli, mě na ulici nepoznává a diví se, jak jsem se změnila prý k lepšímu. A to je ten můj důkaz, že díky numerologii se dá uskutečnit i takový ryze „obyčejný sen“, jako je hubnutí.


Od 1. 1. 2007 jsem si pořídila živnostenský list, abych mohla oficiálně začít provozovat mou numerologickou praxi. Zvu všechny, kteří se chtějí o sobě i o svých blízkých něco dozvědět, aby přišli vyzkoušet mé služby. Mám také své internetové stránky, na kterých si můžete numerologický rozbor osobnosti také objednat, aniž byste mě museli osobně navštívit.


Další články:

  Co to je numerologie
  I takhle Vám může pomoci numerologie
  Pythagorejské dědictví
  Masky, které nosíme
  Tajemství poznání
  Tvoření myšlenkou
  William James
  Barvy a jejich vlastnosti
  Milenium 1000
  Milenium 2000
  Sex a láska
  Lidé 8 a 4
  Práce s láskou a mystika peněz

  PŘEDNÁŠKA